Värderingskataloger

Vi har kataloger från alla de ledande förlagen för frimärken, mynt och sedlar.
Kataloger är ett bra hjälpmedel för dig som samlare. Här kan du se vad som finns utgivet, upplagor, värde m.m.
I frimärkskataloger (och de flesta myntkataloger) har varje märke ett nummer som används av samlare, handlare och auktionsfirmor vid beskrivning. Värderingpriserna är ett riktmärke för vad ett objekt har för värde i förhållande till andra objekt. Katalogernas värde jämnfört med marknadspris varierar dock.

Katalognummer används även av samlare för att göra mancolistor för att enkelt kunna se vad som saknas i samlingen. En förteckning med värdering enligt en katalog är en bra grund vid försäkring.

Vi rekommenderar följande kataloger:

Frimärken
Sverige - Facit Sverige om du vill ha en enkel uppställning eller Facit Norden och Classic Special om du vill ha en katalog som innehåller allt.
Norden - Facit Norden och Facit Classic Special
Tyskland - Michel
Europa - Michel
Utom-Europa - Michel
Hela Världen i en förenklad katatalog - Stanley Gibbons

Mynt
Sverige - Myntboken
Norden - Sieg
Övriga världen - Battenberg eller Worldcoins

Sedlar
Sverige - Myntboken
Övriga länder - World Paper Money

 

 

Söker du någon speciell katalog som vi inte har i shopen? Fråga oss vi kan kanske hjälpa dig.


Välj underkategori